Bijkomend onderzoek en blijvende metingen op het industrieterrein.


woensdag, 22 augustus, 2012

Bijkomend onderzoek en blijvende metingen op het industrieterrein.

 

Op vraag van het schepencollege werden metingen uitgevoerd door de ‘afdeling Toezicht Volksgezondheid’ in de buurt van de industriezone Tiendenstraat. De resultaten van die metingen werden tijdens een infoavond op 22 augustus toegelicht.

De stof- en luchtstalen wezen op de aanwezigheid van  zware metalen (o.a. chroom, nikkel, mangaan). De concentraties zijn het hoogste op de industriezone zelf en nemen af in functie van de afstand ervan. Er worden geen acute gezondheidseffecten verwacht maar bewoners van de industriezone en de zone tot 1200 meter ten noordoosten van de Tiendenstraat wordt aangeraden een aantal preventiemaatregelen te nemen.

Wij dringen aan bij de verschillende betrokken overheidsdiensten op bijkomend onderzoek en blijvende metingen dit zowel door de overheidsdiensten als de bedrijven zelf. Ook vragen we om bijzondere milieuvoorwaarden in de bestaande milieuvergunningen voor de bedrijven te laten opnemen. Samen met  de bevoegde diensten van de afdeling Toezicht Volksgezondheid, de provincie Limburg, de afdeling milieu-inspectie en de afdeling milieuvergunningen zullen we bekijken op welke manier dit mogelijk is.