Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd


woensdag, 2 januari, 2013
De CD&V-mandatarissen in de nieuwe gemeenteraad

Op woensdag 2 januari 2013 werd in Zutendaal de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

 

 

 

 

De vergadering ving aan onder het voorzitterschap van afscheidnemend burgemeester Jos Beuls.

Hij deelde mee dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 geldig waren verklaard, en dat de voorgedragen burgemeester Jef Bobbaers (Nieuw ZVP) benoemd was door minister Bourgeois en de eed had afgelegd in handen van gouverneur Herman Reynders.

De voordrachtsakte (ingediend door Nieuw ZVP en Samen Zutendaal) vermeldt dat het mandaat van Jef Bobbaers eindigt op 13 mei 2017, en dat hij dan zal worden opgevolgd door Ann Schrijvers (Nieuw ZVP).

Vervolgens legden de volgende CD&V-verkozenen de eed af in handen van Jos Beuls :

-        Veerle Remans

-        Eric Niesten

-        Marina Seurs

-        Mannus Hermans

-        Sandra Stulens

-        Raf Beuls

-        Servaas Dreesen

-        Kristof Swennen

-        Petra Beerts

Dit was meteen het laatste politieke wapenfeit voor Jos Beuls, aangezien hierna de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen, met name Dirk Smits (Nieuw ZVP).

Op basis van de voordrachtsakte werden nadien de schepenen verkozen. Zij legden hun eed af in handen van de nieuwe burgemeester :

-        eerste schepen : Raymond Thijs (Samen Zutendaal)

-        tweede schepen : Ann Schrijvers (Nieuw ZVP) tot 13 mei 2017, daarna opgevolgd door Matty Coninx (Nieuw ZVP)

-        derde schepen : Luc Colla (Nieuw ZVP)

-        vierde schepen : Harry Vanherf (Nieuw ZVP) tot 31 december 2015, daarna opgevolgd door Dirk Smits (Nieuw ZVP)

Vervolgens werd overgegaan tot fractievorming.

Namens CD&V werd Kristof Swennen aangeduid als fractieleider. Hij gaf in zijn maiden speech aan dat de nieuwe meerderheid zich aan een pittige maar positieve oppositie mag verwachten.

Hierna werd overgegaan tot de verkiezing van de leden van de OCMW-raad, waarin CD&V zal worden vertegenwoordigd door :

-        Marcella Herremans-Bijnens

-        Marty van der Sman

-        Jo Bollen

-        Free Meuwissen

Servaas Dreesen werd verkozen als effectief lid van de politieraad.

 

Wij feliciteren al onze mandatarissen met hun aanstelling en wensen hen van harte veel succes toe bij het uitoefenen van hun mandaat.