Zutendaal tekent 'Convenant of Mayors'


donderdag, 8 december, 2011
Zutendaal tekent 'Convenant of Mayors'

Alle 44 Limburgse gemeenten tekenen ‘Covenant of Mayors’.

Woensdag 30 november ondertekenden alle Limburgse gemeenten het Europese Covenant of Mayors (burgemeestersconvenant).

Met de ondertekening engageren de gemeenten zich om de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met meer dan 20% te verlagen tegen 2020. Aangezien de Limburgse klimaatambitie niet stopt bij 20%, maar mikt op volledige klimaatneutraliteit, zullen de 44 lokale klimaatplannen uitgaan van een zo groot mogelijke reductie van de CO2-uitstoot. Europa mikt op 20% minder CO2 tegen 2020. De ondertekenaars van het ‘Covenant of Mayors’ engageren zich om nog beter te doen en te streven naar meer dan 20% reductie.

Nulmetingen reeds afgewerkt
In de aanloop van de ondertekening werd al heel wat werk verricht. De gemeentelijke beleidsplannen werden reeds doorgelicht en recent werden de nulmetingen afgerond. We hebben dus vandaag al een goed beeld van de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten op het grondgebied van de verschillende gemeenten. In een volgende stap worden de actieplannen klaargemaakt en omgezet in resultaten.